VOOR SCHOLEN EN VERWIJZERS

VOOR SCHOLEN EN VERWIJZERS
VOOR SCHOLEN EN VERWIJZERS
VOOR SCHOLEN EN VERWIJZERS
Voor Scholen

Kinderen worden altijd aangemeld door de eigen ouder(s)/verzorgers. Maar het kan zijn dat u vanuit uw beroep regelmatig te maken heeft met kinderen waarvan u denkt: ‘Het gaat niet zo goed met dit kind’.

Als leerkracht of Intern Begeleider zou u dit bijvoorbeeld kunnen merken aan:

 • Het feit dat de leerprestaties onvoldoende zijn of ineens achteruitgaan;
 • Het gedrag van de leerling in de klas of op het schoolplein valt op/baart u zorgen;
 • Er zijn problemen in de thuissituatie.

Wat heeft de praktijk nog meer te bieden aan het onderwijs:

 • Verzorgen van ouderavonden, bijv.: ‘social media’ of “opvoeden in drukke tijden’
 • Verzorgen van studiedagen, bijv.: ‘sociaalvaardigheden 20ste eeuw, oplossingsgerichte interventies.
 • Platform gedragsspecialisten, bijv.: ‘faalangstreductie’ of ‘goed gedrag kun je leren’
 • Ondersteunen en meedenken.
Voor andere specialisten / verwijzers en collega’s

U bent beroepsmatig betrokken bij het werken met kinderen, zoals ambulant begeleiders, schoolmaatschappelijk werkers, sociaal verpleegkundigen, logopedisten, kinderfysiotherapeuten, CJG etc. en zoekt naar een mogelijkheid om door te verwijzen of samen te werken. Praktijk de Witte Walvis kan daarbij een welkome aanvulling zijn.

Een doorslaggevende reden om voor een RBCZ kinder- en jeugdtherapeut te kiezen kan zijn:

 • Samen: met het gezin en andere betrokkenen
 • Preventief: erger en duurder voorkomen
 • Eigen kracht: zelfhelend vermogen
 • Effectief: kortdurend en oplossingsgericht
 • Laagdrempelig: in de wijk, geen wachtlijst

Mijn praktijk biedt psychosociale hulp aan kinderen, jongeren én hun ouders met als doel dat het kind/ de jongere zich ongehinderd en vol vertrouwen weer verder kan ontwikkelen.