TRAININGEN

Sociale-Vaardigheidstrainingen

Een training wordt in een kleine groep gegeven.
Er zijn trainingen voor alle leeftijden

Soms is er een korte wachtlijst voor de trainingen. U kunt uw kind opgeven en zodra er genoeg aanmeldingen zijn start de training. Het is ook mogelijk eerst een individueel traject te beginnen.

Faalangstreductie training
 • vergroot de kijk op je mogelijkheden
 • voel je zeker en geloof in jezelf
 • welke kwaliteiten maken je krachtig

Deze training is ook inzetbaar voor jongeren. De groepjes zijn klein, veilig en vertrouwd. Ze leren belangrijke vaardigheden die nodig zijn om zeker te zijn van zichzelf. Vaak zorgen negatieve gedachten voor zorgen. Zorgen die niet te voorspellen zijn of je als een sneeuwbal naar beneden trekken. Positieve gedachten zorgen voor een krachtiger zelfbeeld en zo leer je faalangst te baas worden.

Op basis van de aanmeldingen en leeftijdscategorie start er een groepje. Plaatsing op een wachtlijst is mogelijk.

Omgaan met scheiding
 • hoe overleef je de scheiding van je ouders?
Een hectische tijd voor ouders én hun kind

Elk kind heeft zijn eigen ik. Elk kind is uniek. Ook jouw kind. Elk kind heeft zijn eigen manier van omgaan met afscheid. Wanneer zijn ouders scheiden, neemt het kind afscheid. Afscheid van een zorgeloze jeugd. Afscheid van ‘papa en mama samen’. Afscheid van het oude huis. Welke manier jouw kind ook heeft gekozen voor het omgaan met dit afscheid, vast staat wel dat de scheiding veel impact op hem heeft. Daarin verschilt hij in niets van zijn ouders. Sommige ouders vertellen hun kind samen dat ze gaan scheiden. Soms is dat niet mogelijk. Omdat een van de ouders niet aanwezig is of niet in staat is om met het kind te overleggen. Hoe voorzichtig de boodschap echter ook verpakt wordt, scheiden is altijd een pijnlijke en ingrijpende gebeurtenis.Een scheiding doet een inbreuk op de veilige geborgenheid van je kind. De normale gezinssituatie is totaal ontwricht. Ineens heeft het kind twee huizen, twee bedjes, twee tandenborstels, enz. Kinderen hebben daarom tijd nodig om aan de nieuwe situatie te wennen.

Door loyaliteitsconflicten, verdriet, angst of onzekerheid kunnen kinderen tijdelijke of langer aanhoudende klachten vertonen. Opnieuw bedplassen, psychosomatische klachten als buikpijn of hoofdpijn, slecht slapen, gauw boos of driftig worden, bang zijn. Oudere kinderen hebben na de echtscheiding vaker concentratieproblemen en/of achteruitgaande prestaties op school.

Soms is het goed als een kind met andere lotgenoten over de scheiding kan praten. In kleine groepjes aan elkaar vertellen hoe het thuis bij jou loopt kan een opluchting. 

Soms is het goed één op één te praten met mij. Echt een plek voor het kind om alles te vertellen, veilig en vertrouwd.

Sociale Vaardigheidstrainingen voor verschillende leeftijdgroepen

Sociale vaardigheidstraining speciaal voor jonge kinderen tot 6 jaar

Spelenderwijs leren kinderen om sociaal lastige situaties de baas te worden. Aan de vin van ‘het witte walvisjes Baloega’  worden verschillende vaardigheden geoefend.

Het Witte Walvisje heet Baloega en is verschrikkelijk goed in communicatie en is erg sociaal. Hij leert kinderen omgaan met pesten; vrienden maken en weer geloven in zichzelf. Hij neemt de kinderen mee naar de grote oceaan om alle geheimen van zijn kracht met hun te delen.

Sociale Vaardigheidstrainingen voor kinderen van 7 t/m 9 jaar

Niet de slimste kinderen zijn het gelukkigst en ook niet de rijke of de mooie; het zijn de kinderen die het meest sociaalvaardig zijn (quote van Steven Pont).

Welke vaardigheden zijn nodig om je weer goed in je vel te laten zitten? In een kleine groep oefenen we hoe je het best kunt reageren om sociale situaties. Wat helpt je daarbij en hoe ga je dat bereiken? 

We oefenen bijvoorbeeld met:

 • omgaan met pesten
 • omgaan met vrienden
 • je buitengesloten voelen
 • je hebt geen lef of juist te veel.

Een nieuwe groep wordt samengesteld als er per leeftijdscategorie voldoende aanmeldingen zijn. Plaatsen op een wachtlijst is mogelijk.

Sociale Vaardigheidstrainingen voor kinderen van 10 t/m 12 jaar
 • weerbaarheid, o.a. omgaan met pestgedrag
 • wie ben je?
 • hoe ga je om met de ander.

Inzicht krijgen in omgaan met jezelf en omgaan met de ander. De training geeft tools om deze vaardigheden in praktijk toe te kunnen passen. We trainen -de kracht van de stem,-de kracht van je lichaamshouding, en de kracht van je woorden. Die in de juiste mate gebruiken.