KINDER INTEGRATIEVE THERAPIE

De visie van Kinder Integratieve Therapie

Uw kind is uniek, en heeft dus recht op een behandeling die op zijn of haar eigen situatie en mogelijkheden is gericht. Niet de behandelmethode, maar uw kind staat centraal. Waar andere vormen van hulpverlening gebruik maken van één invalshoek, wordt uw kind bij Integratieve Therapie bekeken vanuit verschillende invalshoeken.

Integratieve Kinder & Jeugd Therapie is een kortdurende vorm van psychotherapie voor kinderen/jongeren van 4 tot 23 jaar.

Kindertherapie Praktijk de Witte Walvis Hoofddorp

Wanneer is Kinder Integratieve Therapie nodig?

Ouders zijn gelukkig als kinderen lekker in hun vel zitten, als kinderen kunnen omgaan met wat er in het leven gebeurt en met veerkracht eventuele obstakels tegemoet kunnen treden.

Helaas gaat dat niet altijd vanzelf. Denk bijvoorbeeld aan een ingrijpende gebeurtenis, zoals een scheiding, ziekte of een verhuizing of tal van andere minder grijpbare redenen waarom een kind niet zo lekker in zij vel zit. Als ouder wil je er alles aan doen om je kind te helpen, maar er kan een moment komen waarop je niet meer weet hoe je dat moet doen. Integratieve kindertherapie biedt hulp om te ontdekken wat het kind nodig heeft om het probleem weer de baas te worden. Bijvoorbeeld bij:

  • Omgaan met emoties
  • faal( angst) reductie
  • EMDR, trauma verwerking
  • pesten of gepest worden
  • verdriet, rouw, spanning of stress
  • weinig zelfvertrouwen
  • Sociaalvaardigheid
  • Puberteit

Werkwijze

De Kinder Integratieve Therapeut verdiept zich in en sluit aan bij de belevingswereld van het kind, waarbij de therapie zich richt op zowel de binnenwereld als de buitenwereld, kortom het systeem van het kind. Ik werk samen met ouders, leerkrachten en andere belangrijke volwassenen, waardoor zij beter toegerust worden om het kind verder te begeleiden. Dit gaat altijd met uw toestemming.  Er wordt gebruik gemaakt van verschillende methodieken en invalshoeken zoals spel, beweging, creatieve werkvormen, korte oplossingsgerichte interventies, cognitieve gedragstherapie, systematisch werk, enz.., afhankelijk van wat past bij het individuele kind. Een integratieve wijze om te kijken naar wat het kind nodig heeft in zijn systeem om zich gelukkig te voelen.

Voor de behandeling maak ik gebruik van diverse behandelvormen zoals bijvoorbeeld, Cognitieve gedragstherapie, EMDR, Speltherapie, NlP-technieken, stad van Axen, stoelen techniek, familieopstellingen, innervoice en innerchild. 

Het verloop van de Kinder Integratieve Therapie

Na aanmelding volgt een intakegesprek met een of (bij voorkeur) beide ouders.  In het eerste gesprek krijgen jullie alle ruimte om te vertellen tegen welke problemen jullie aan lopen. 

De hierop volgende sessies komt jullie kind alleen. De kindertherapeut verkent samen met hem zijn denk- en leefwereld. Omdat een kind feilloos in staat is zelf te voelen wat hem kan helpen, wordt hij gestimuleerd om in een veilige omgeving (alles blijft vertrouwelijk!) aan te geven wat hij nodig heeft om weer gelukkig te worden. 

Afhankelijk van het soort klacht en de duur van de therapie volgt om de 5 sessies een oudergesprek. Daarin wordt besproken welke veranderingen jullie in de thuis situatie hebben opgemerkt. In totaal zijn meestal zo’n 10 tot 15 sessies nodig om je kind te helpen zijn eigen kracht te (her)ontdekken.