Privacy Document AVG – GDPR Praktijk de Witte Walvis

Geplaatst op
Logo AVG - GDPR 25 mei 2018

PRIVACY DOCUMENT PRAKTIJK DE WITTE WALVIS

Praktijk de Witte Walvis heeft uw privacy hoog in het vaandel staan.

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

Dit document betreft het omgaan met uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Het dossier van uw kind bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand en gegevens over mogelijke uitgevoerde onderzoeken, diagnoses en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling van uw kind noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

  • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens
  • ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als behandelend therapeut van uw kind heb ik als enige toegang tot de gegevens in het dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit het dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor de waarnemend collega tijdens mijn afwezigheid, mocht dit noodzakelijk zijn.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een paar gegevens uit uw dossier worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.
  • Ik leg het burgersofinummer wel vast bij aanvraag om in aanmerking te komen voor vergoeding via de Gemeente Haarlemmermeer.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist, 15 jaar bewaard.

Onderzoek: ’Opvoeding is meer dan gedrag, ook gedachten en gevoelens spelen een rol’

Geplaatst op
Onderzoek Gedrag - Gedachten - Gevoelens

Mooi nieuws, praktijk de Witte Walvis werkt mee aan een onderzoek over dwars en opstandig gedrag van kinderen tussen de 4 en 8 jaar. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de universiteit van Amsterdam. Studenten van de faculteit gedragswetenschap voeren het onderzoek uit.

Ieder kind is wel eens dwars en opstandig. Hoe u hierop reageert beïnvloedt het gedrag van uw kind, maar het gedrag van uw kind lokt ook reacties uit van u als ouder. De relatie tussen uw gedrag en dat van uw kind wordt waarschijnlijk in stand gehouden door complexe emotionele (d.w.z. je gevoelens) en cognitieve (d.w.z. je gedachten) processen. We weten echter nog weinig over hoe dagelijkse gedragingen, gevoelens en gedachten elkaar precies beïnvloeden. Om deze processen beter te leren begrijpen hebben we uw hulp nodig.

Praktijk de Witte Walvis werkt mee aan dit onderzoek. Wilt u als ouder ook meedoen? Dan kunt u zich opgeven, op de flyer kunt u lezen waar u dit kunt doen. U mag ook altijd informatie opvragen bij mijn praktijk.